API-Dokumentation


Här hittar du de dataset som Transportstyrelsen valt att tillgängliggöra för vidareutnyttjande genom öppna API:er. All data är öppen och får vidareutnyttjas utan restriktioner enligt PDM (Public Domain Mark) .

Se den automatgenererade API-dokumentationen som beskriver hur API:erna används och innehåller kodexempel på flera språk. API-konsollen gör det möjligt att interagera med API:et direkt i denna portal.